קליניקה - פורטל בריאות, טיפול טבעי ורפואה משלימה הגדול בישראל. טיפולים , מאמרים ומטפלים של רפואה טבעית
בריאות
12369
1
 


הסדרת מעמד הרפואה המשלימה - תמונת מצב בעולם המערבי

מערכת תוכן אתר קליניקה
13/10/2013
בישראל מעמד הרפואה המשלימה טרם מוסדר בחוק, אך במדינות אחרות ‏בעולם קיימים מודלים שונים, המסדירים חלק מהמקצועות או קובעים כללי אתיקה ותנאי ‏סף לעוסקים בתחום. גרמניה, ארה"ב, הולנד ומדינות נוספות כבר שם, אחרות בדרך
רפואה משלימה בעולם

למרות הצעות וניסיונות שונים להסדרתו, תחום הרפואה הלא קונבנציונלית בישראל טרם הוסדר בחוק, בניגוד למדינות אחרות בעולם. הוועדה המשמעותית ביותר שעסקה עד ‏כה בבדיקת אפשרות להסדרת התחום היא ועדת אלון, שהקימה ב-1988 שרת הבריאות ‏דאז, שושנה ארבלי אלמוזלינו. הוועדה המליצה להתיר לעוסקים ברפואה משלימה ‏לבצע טיפולים למי שמבקש זאת מרצונו החופשי, וכן ביקשה לשנות את החוק‎ ‎בנוגע לרישוי ‏לעסוק ברפואה, כך‎ ‎שיגדיר‎ ‎את‎ ‎הפעולות‎ ‎המותרות‎ ‎לרופאים‎ ‎קונבנציונליים‎ ‎בלבד, ויבטל את ‏האיסור‎ ‎לעסוק‎ ‎ברפואה‎ ‎למי‎ ‎שאינו‎ ‎בעל‎ ‎רישיון‎ ‎לכך- כפי‎ ‎שנהוג‎ ‎במדינות בריטניה‎ ‎ושבדיה. 

הצעות להסדרת מעמד הרפואה המשלימה בישראל: כבר מ-1995 

 

דוח מבקר המדינה משנת 1995 קבע, כי הפעולות שנקט משרד הבריאות ליישום המלצות ‏ועדת אלון אינן מספקות, וכי אי הסדרת התחום פירושה יצירת סכנה של הטעיית הציבור ‏והטעיית מטופלים, העלולים לחשוב כי התחום מוכר כתואר אקדמאי מוסדר. בדומה לוועדת ‏אלון, גם מבקר המדינה הציע כי משרד‎ ‎הבריאות‎ ‎יפעל‎ ‎לשינוי‎ ‎החוק,‏‎ ‎ואף ביקש מהמשרד ‏לשקול‎ ‎לעגן‎ ‎בחוק‎ ‎הכרה‎ ‎בטיפולים‎ ‎מסוימים‎ ‎בשיטות‎ ‎הרפואה‎ ‎המשלימה,‏‎ ‎ו‏לשם‎ ‎הגנה‎ ‎על‎ ‎ציבור המטופלים, להציב תנאים לטיפול.‏

הצעה מרכזית להסדרת חלק מתחומי הרפואה המשלימה גובשה ב-2003 ועסקה בהסדרת ‏הדיקור הסיני, אך זו לא אושרה, בדומה להצעות להכיר בתארים‎ ‎ובמסלולי‎ ‎לימוד‎ ‎בתחומי‎ ‎הרפואה‎ ‎המשלימה, במועצה להשכלה גבוהה.‏‎

 

כאמור, המצב בישראל שונה מהמצב בכמה ממדינות העולם, שכבר הסדירו את תחום הרפואה ‏המשלימה בחוק. בארה"ב למשל, הסדרת התחום נעשתה ברמה הפדרלית (לדוגמה, סימון תרופות הומיאופתיות ורישומן), וגם בחקיקת המדינות בפרט, במודלים שונים: מודל של רישוי ‏פרטני לפי מקצוע; הסדר כללי של פיקוח ודרישה מהעוסקים במקצוע לקבל עליהם את כללי ‏האתיקה; ומודל משולב של ההסדר הפרטני והכללי. חלק‎ ‎מהמדינות‎‎ בארה"ב הקימו ‎ועדות ‏מקצועיות‎ ‎לבחינת‎ ‎תנאי‎ ‎רישוי‎ ‎ותוכניות‎ ‎לימודים,‏‎ ‎ומדינות‎ ‎אחרות‎ ‎פועלות‎ ‎בשיתוף‎ ‎פעולה‎ ‎עם ‏אגודות‎ ‎מקצועיות‎ ‎וולונטריות.‏

 

במדינת ניו יורק מוסדרים באופן פרטני שני מקצועות, הדיקור והעיסוי, ומפורטים בחוק ‏קריטריונים ברורים לשם קבלת רישיון לעסוק בכל אחד מהמקצועות הללו. כחלק מהדרישות ‏של מי שרוצה לעסוק בדיקור, למשל, מופיעה החובה להיות בן 21 ומעלה, לסיים תוכנית ‏לימודים מוכרת, ולעבור בחינת הסמכה שנערכת על ידי מועצה מיוחדת לנושא. כדי לעסוק ‏במקצוע העיסוי על מגיש הבקשה להיות בן 18 לפחות, לסיים לימודים בתוכנית מוכרת ‏למקצועות העיסוי, ולעבור בציון 75 לפחות את הבחינה, שנערכת מטעם מועצה מיוחדת ‏לנושא.‏


במינסוטה נהוג מודל משולב: הסדרה ורישוי פרטניים למקצועות נטורופתיה ודיקור, ‏והסדר כללי לשאר המקצועות הרפואה המשלימה. במסגרת ההסדר הוקם משרד שנועד לפקח ולבקר ‏על העוסקים בתחום שאינם מחויבים ברישיון. ההסדר קובע, למשל, כי על איגודים ‏מקצועיים ועל מטפלים חלה החובה לדווח על עבירות משמעת של מטפלים למשרד שהוקם ‏במסגרת ההסדר הכללי, וכן חלה חובת דיווחים שוטפים בהתאם לבקשות המשרד. ‏
בדומה למינסוטה, גם במקסיקו פועלים על פי מודל משולב, ובו הסדרה פרטנית שחלה על ‏מקצועות ספציפיים, בהם דיקור ועיסוי, והסדר כללי הקובע תנאים למי שאינו עוסק במקצוע ‏המוסדר באופן פרטני. כך למשל, ההסדר הכללי במקסיקו קובע כללי אתיקה לעוסקים ‏בתחום, ואת העונשים שניתן להטיל על מי שעבר עבירת משמעת.‏

 

גרמניה: מעמד רשמי לרפואה הלא קונבנציונלית

 

בגרמניה קיימת, בחוק העוסקים ברפואה, קטגוריה נפרדת שעוסקת במי שאינם רופאים ‏קונבנציונליים, אך מוגדרים כעוסקים במקצועות ריפוי. החוק מגדיר, כי כל מי שעוסק ‏ברפואה לא קונבנציונלית נדרש לקבל רישיון של "עוסק ברפואה", כאשר קבלת הרישיון ‏מותנית בהכשרה רפואית בתחום הרלוונטי. החוק אוסר על מי שעוסק בתחום הלא קונבנציונלי ‏לעבוד שלא במסגרת מסודרת או במקום ציבורי, או לנקוט בפעולות המצריכות הסמכה ‏רפואית, וקובע עונשים כנגד מי שעובר על הוראות אלו. תנאי הסף הקבועים בחוק לעוסקים ‏במקצועות ריפוי משלימים, מתייחסים לכלל המקצועות הלא קונבנציונליים, וביניהם החובה ‏להיות בן 25 לפחות, ללא עבר פלילי, בעל כשירות רפואית לעבוד במקצוע, ואזרח המדינה ‏או בעל רישיון שהייה ועבודה בה. את המועמדים בוחנת ועדת אבחון, והיא המחליטה ‏ומעניקה להם את ההסמכה לעסוק במקצוע.


בנוסף, בגרמניה פועל ארגון גג של מרפאים לא קונבנציונליים, תחתיו פועלים ארגונים של ‏מדינות האיחוד האירופאי. כל ארגון מפעיל בתי ספר ועורך בחינות למועמדים לרישוי ‏במטפלים ברפואה משלימה. מעבר לכך, בגרמניה חלות הוראות האיחוד האירופאי בכל ‏הנוגע לתרופות הומיאופתיות, המחייבות את המדינות החברות באיגוד לעמוד בהן, ואוסרות ייצור תרופות ‏ושיווקן ללא קבלת אישור מראש.‏

 

בריטניה ואוסטרליה: בשלבים שונים של הסדרת התחום


גם בהולנד קיימת הסדרה לרפואה המשלימה. כל אדם רשאי להציע טיפול רפואי, אך המדינה היא זו שאחראית לכך שהרשומים כבעלי תואר הם אכן בעלי מיומנות מקצועית. כדי ‏להגיע לאיחוד של רמת ההכשרה הנדרשת בקרב המטפלים, נבנתה תוכנית בת מספר ‏שנים, לפיה על בתי הספר להעלות בהדרגה את הדרישות מהלומדים בהם. בהולנד ‏המטופל יכול לבחור במטפל המוכר על ידי המדינה, או בטיפול אצל כל מטפל אחר. ‏המטפלים רשאים לפעול בכל סוג טיפול, בתנאי שאינם גורמים נזק, ואילו מטופל רשאי ‏להגיש תלונה לבית משפט אזרחי, או לוועדת ביקורת בעלת מעמד עצמאי. בנוסף, כחלק ‏מתהליך ההסדרה בהולנד, התאחדו האגודות המקצועיות שפעלו במקצועות ספציפיים ‏ברפואה משלימה לאגודה אחת, המייצגת את המקצוע כלפי הרשויות.‏

באיטליה, וכן בצרפת, העיסוק בריפוי לא קונבנציונלי מותר רק למי שהוסמך כרופא ‏והוכר על ידי המדינה, אך מוסדרים בחוק שיווק תרופות הומיאופתיות ורישומן. המדינות ‏בריטניה ואוסטרליה נמצאות בשלבים שונים של הסדרת התחום, כאשר משרד הבריאות ‏הבריטי המליץ על מודל של הסדרה משולבת, והציע דרישות סף לאישור תוכניות לימוד ‏והכשרה ומועצת הסמכה, שאחראית להכשרת מומחים. בבריטניה נהנים המטפלים מחוק ‏חופש העיסוק, ואין עליהם הגבלות איסור עיסוק שמעוגנות בחוק הבריאות הכללי באנגליה. ‏עם זאת, למעט מקצועות בודדים שעוגנו בחוק, אין להם מעמד מוכר על ידי המדינה, והם ‏נהנים מהגנת האיגוד המקצועי העצמאי בלבד. כאמור, המדינה נמצאת בשלבי הסדרת ‏התחום בחוק. בדומה לבריטניה, באוסטרליה רשאי כל מטפל לעסוק בכל שיטת ריפוי, ‏כאשר הממשלה פועלת ביחד עם האיגודים המקצועיים ליצירת תקן הכשרה אחיד. כמו ‏בבריטניה, על פי החוק המקובל, מורשה המטפל שעבר הכשרה מתאימה לעסוק במקצועו. ‏בניו זילנד הכירה הממשלה בחלק ממקצועות הרפואה המשלימה כגון הומיאופתיה כמקצוע, ‏ופועלת לצד האיגודים המקצועיים ליצירת תקן הכשרה אחיד.

 

(צילום: Shutterstock)

 

       להשלים את מה שחסר

          אתר קליניקה מהווה במה לדיון משותף, להצגת אסכולות שונות ודעות רבות.
        רוצים להוסיף מידע או לשאול שאלה בנושא "הסדרת מעמד הרפואה המשלימה"?
        לחצו על "הוספת תגובה" ושתפו אותנו.

  

הוספת תגובה הדפס חזרה
מהתחלה לסוף מהסוף להתחלה
למאמר זה התפרסמו 1 תגובות:
 • 1.
  כמייסד העמותה לרפואה סינית וכמי שהוליך המאבק להכרה בכנסת
  30/12/2012
  hrtfhgfhgf מי שלא אפשר בזמנו את הסדרת הרפואה הסינית והאלטרנטיבית היו...... אנשי הרפואה האלטרנטיבית . הגיע זמן שנראה באמת אלטרנטיבה, נאחד כוחות ונתאחד כדי להסדיר מקצועינו. האם אנו כבר בשלים לכך?
  צמצם קרא עוד
מהתחלה לסוף מהסוף להתחלה
מהתחלה לסוף מהסוף להתחלה
למאמר זה התפרסמו 1 תגובות:
 • 1.
  כמייסד העמותה לרפואה סינית וכמי שהוליך המאבק להכרה בכנסת
  30/12/2012
  מי שלא אפשר בזמנו את הסדרת הרפואה הסינית והאלטרנטיבית היו...... אנשי הרפואה האלטרנטיבית . הגיע זמן שנראה באמת אלטרנטיבה, נאחד כוחות ונתאחד כדי להסדיר מקצועינו. האם אנו כבר בשלים לכך?
  צמצם קרא עוד
מהתחלה לסוף מהסוף להתחלה
מערכת תוכן אתר קליניקה

מאמרים נוספים מאת המחבר:

התכנים המופיעים בפורטל קליניקה נועדו לספק אינפורמציה ראשונית בלבד ובשום אופן אינם מהווים ייעוץ רפואי, חוות דעת או תחליף להתייעצות עם רופא מוסמך. בכפוף לתנאי השימוש.

הפורטל אינו אחראי על הפרסום, המחיר, הטיפול ותוצאותיו שהינם באחריות המטפל בלבד.

  


קליניקה לקהל הרחב   שיטות טיפול  

מחלות וסימפטומים

 

כללי

סיור בקליניקה  

נטורופתיה

  שלשול

גזים

 

רפואה משלימה

מאגר מטפלים מוסמכים

  רפואה סינית  

תולעי מעיים

גיהוקים

 

ההבדלים בין רפואה משלימה לאלטרנטיבית

מאמרים ומחקרים

  שיאצו  

תסמונת המעי הרגיז

דיזנטריה  

  דיקור סיני

אירועים בענף

  הומאופתיה  

בריחת צואה

טחורים

 

איך בוחרים מטפל

מילון מונחים

  רפלקסולוגיה  

הקאה

כאבי בטן

   
    כירופרקטיקה  

הרעלת מזון

סכרת

   

קליניקה למטפלים

  ביופידבק  

פיסורה אנאלית

סלמונלה  

 

עזרה

חדר טיפולים להשכרה

  שיטת אלבאום  

צרבת

סרטן

 

סיור בקליניקה

דרושים

  עיסוי  

תיאבון מוגבר

עצירות   שאלות ותשובות

מתנדבים בקהילה

  הידרותרפיה    

קרוהן

צהבת

 

פרסם בקליניקה

הטבה לחברי איגוד   שיטת אלכסנדר     צליאק  

צור קשר

פתח כרטיס מטפל   שיטת פאולה          
    שיטת פלדנקרייז          

 

 

     

 

                                                                                                                        © כל הזכויות שמורות לפורטל "קליניקה"